Strategie

Het Market Stability Fund belegt in een goed gespreide portefeuille bestaande uit gestructureerde beleggingsproducten met een voorwaardelijke hoofdsomgarantie. Deze producten bieden een relatief hoog rendement afgezet tegen het risico. Door spreiding over meerdere producten met verschillende kenmerken (zoals looptijden en start- en einddata) wordt het risico verlaagd. Door actief beheer en risicomanagement worden risico’s verder beperkt en het rendement geoptimaliseerd. Het MSF valt bij Morningstar onder de categorie “Protected Capital”.

De gestructureerde beleggingsproducten worden afgestemd op de doelstellingen van het fonds en op de op dat moment geldende marktomstandigheden. Deze worden op maat gemaakt door Investment Banks. De beheerder heeft ruime kennis van en veel ervaring in het selecteren van producten die een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel opleveren. Daarnaast zijn er goede en langdurige relaties met de uitgevende instellingen. Dit leidt tot goede voorwaarden in combinatie met lage kosten.

De gestructureerde beleggingsproducten maken gebruik van het feit dat beleggers niet rationeel handelen (“behavioral finance”). Veel beleggers proberen opwaarts potentieel te maximeren terwijl ze neerwaarts risico willen beperken. Men is hierdoor bereid een verzekeringspremie te betalen om verliezen te kunnen vermijden. Aangezien de vraag naar bescherming op met name aandelenindices hoog is, is de verzekeringspremie hoog voor het risico dat wordt afgedekt.