Algemene Beleggersinformatie

Hieronder is algemene beleggersinformatie van het fonds weergegeven, meer informatie en verdere toelichting kunt u vinden in het Essentiële-Informatie document en de Prospectus.

ISIN Code

NL0012869317

Bloomberg

MONDSTR NA

Doelstelling

Het Market Stability Fund streeft naar een gemiddeld rendement dat ten minste gelijk is aan het rendement op de aandelenmarkt, echter met een lager risico.

Dividend

Het fonds streeft naar kapitaalgroei en zal geen dividenden uitkeren.

Kosten

Toe- en uittredingskosten

0,50% van de waarde van de participatie

Management Fee

0,06% van de Netto Vermogenswaarde per maand

Overige kosten

0,20% van de Netto Vermogenswaarde op jaarbasis

Performance Fee

Geen

Uitgifte en inkoop van Participaties

Uitgifte en inkoop van participaties vindt plaats op iedere eerste werkdag van iedere week en maand. Uitgifte vindt plaats tegen de Netto Vermogenswaarde per participatie van het Fond (NAV) en inkoop tegen NAV onder aftrek van maximaal 1%.

De minimale initiële deelneming per participant bedraagt EUR 100.000. Vervolgstortingen kunnen worden gedaan met een omvang van tenminste EUR 100.000. Onttrekkingen uit het fonds dienen een minimale omvang te hebben van EUR 100.000.

Overige

De participanten ontvangen maandelijks een bericht over de gang van zaken van het fonds (factsheet). Jaarlijks publiceert het fonds een door een externe accountant opgestelde jaarrekening.

MSF Asset Management B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Vergunning op grond van artikel 2:65, aanhef en onder a van de Wet op het financieel toezicht verleend door de Autoriteit Financiële Markten op 7 oktober 2020